Algen helpen betonfabriek af van CO2

2 min leestijd

De Spaanse betonfabrikant Aurantia gaat algen van het Amerikaanse bedrijf GreenFuel gebruiken om de broeikasgassen die vrijkomen bij de betonproductie om te zetten in energie. Het is de eerste serieuze klant voor de Amerikaanse pionier in de productie van onder andere biologische olie op basis van algen.

Het project is in 2007 op zeer bescheiden schaal van start gegaan op de betonfabriek Holcim bij de Spaanse stad Jerez. Het is de bedoeling dat uiteindelijk een industriële installatie wordt gebouwd die bestaat uit broeikassen waar algen op een oppervlakte van in totaal 10.000 hectare jaarlijks ongeveer 25.000 ton biomassa produceren. De algen zijn speciaal voor dit doel geselecteerd en komen uit de streek waar ze gebruikt worden. Ze groeien op een mix van het overvloedig aanwezige natuurlijk zonlicht aldaar en het broeikasgas dat de betonfabriek in grote hoeveelheden produceert.

Op dit moment (eind 2008) hebben GreenFuel en Aurantia een effectief gebleken minifabriek gebouwd van 100 vierkante meter op een stuk braakliggend terrein naast Holcin. Hier worden algen zonder de gangbare buizen gekweekt in een verticale opstelling, gebruikmakend van dezelfde technologie die in moderne zonnecollectoren wordt toegepast (dunne film). De algen worden volledig geautomatiseerd geoogst. Als deze opstelling werkt, wordt de schaal van de algenproductie in 2009 opgekrikt naar 1000 vierkante meter. Het einddoel is zoals gezegd een algenfabriek van 100 hectare die per jaar 25.000 ton biomassa produceert en daarbij 50 ton koolstofdioxide ‘opeet’. Dit is ongeveer 10 procent van de jaarlijkse uitstoot van de betonfabriek van Aurantia.

De belangrijkste reden dat Aurantia in dit project is gestapt, is het verkrijgen van een milieubewust imago. Betonfabrieken behoren namelijk tot de grootste uitstoters van koolstofdioxide. Iedere serieuze poging om deze uitstoot terug te dringen (hergebruiken) is dan goed voor de reputatie. Daarnaast kunnen algen op stukken land gekweekt worden waar normaalgesproken helemaal niets eetbaars wil groeien. Er wordt met andere woorden geen kostbare landbouwgrond opgeofferd voor de productie van biomassa op basis van algen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld koolzaad. Een nadeel is dat de productie van met name brandstoffen op basis van algen slechts rendabel is bij een hoge olieprijs. De onderzoekers proberen dit enigszins te verzachten door te zoeken naar algensoorten die het meest geschikt zijn voor een bepaald type eindproduct, zodat het rendement van de algenproductie stijgt.

Scroll Up

Pin It on Pinterest