Brutale plannen voor elektrisch vervoer

Van start!

Wil de elektrische auto ook maar de geringste kans maken op succes, dan moet de complete infrastructuur rond het verschijnsel auto hierop zijn afgestemd. Dit mag voor bijna iedereen een schier onmogelijke zaak lijken, zo niet voor het Amerikaanse bedrijf Better Place. Het visionaire einddoel van deze onderneming is volledig op elektriciteit gebaseerd vervoer.

Het hele plan start uiteraard met een honderd procent door elektriciteit aangedreven auto’s. Dat is op zich nog geen revolutie: er zijn tegenwoordig al behoorlijk wat auto’s te koop die volledig door elektromotoren worden aangedreven. Supersnelle en stoere maar helaas ook peperdure sportwagens zoals de Tesla Roadster, de Electric Lightning GT en de sportauto van Dodge springen daarbij het meest in het oog. Een beetje jammer, want er is ook gewoon een elektrische VW Golf te koop, een Renault Megane, of een nieuw model Fiat 500 in elektrische uitvoering. Wat ze allemaal gemeen hebben is de hoge tot exorbitant hoge prijs. Daar kan Better Place niets aan doen, wel aan het aangaan van samenwerkingsverbanden met automobielfabrikanten. Zo maakt Renault/Nissan bijvoorbeeld een Megane die is voorzien van moderne lithium ion accu’s en stekkers voor de oplaadstations van Better Place. Een auto zou volgens de fabrikant in staat moeten zijn om minstens 160 kilometer te rijden op zijn volle accu’s.

De kern van het plan is de hele infrastructuur om deze elektrische auto’s heen. Wie in de stad blijft, rijdt over het algemeen niet zo veel. De huidige accu’s bevatten genoeg energie om een elektrische auto een paar dagen door de stad te laten rijden. Voor dit type elektrische autobestuurder is wat Better Place betreft een, overigens nog aan te leggen, netwerk van individuele oplaadstations voldoende om de gang er letterlijk in te houden. Deze kunnen bij huis worden geplaatst, maar gaan zeker ook geïnstalleerd worden bij plaatsen waar veel auto’s zich verzamelen, zoals supermarkten, parkeergarages, industrieterreinen, enzovoort. De oplaadstations zijn smalle palen met een stopcontact erin. Als een elektrische auto met voorzieningen van Better Place in de buurt van zo’n oplaadstation komt, herkent de software aan boord van de auto het station, maakt zich bekend en bereidt de auto voor op het opladen van de accu. Het enige dat de bestuurder hoeft te doen, is de speciale stekker in het oplaadstation te steken. Het opladen gebeurt met een vermogen van 3,3 of 6,6 kW.

De actieradius van 160 kilometer die met de moderne accu’s bereikt kunnen worden lijkt behoorlijk, maar is zelfs in ons land al aan de krappe kant voor de moderne, veeleisende automobilist. In de Verenigde Staten is dit probleem natuurlijk nog veel groter, want daar ligt alles nog veel verder uit elkaar. Better Place wil daarom een tweede netwerk aanleggen van ‘tankstations’ die de vrijwel lege accu’s van elektrische auto’s volledig automatisch wisselen voor honderd procent frisse exemplaren. Het is de bedoeling dat deze wisselstations detecteren dat er een elektrische auto met voorzieningen van Better Place het terrein oprijdt en deze wagen binnen drie minuten voorzien van een nieuwe accu. Standaardisatie is hierbij het toverwoord: alle voertuigen die gebruikmaken van de infrastructuur van Better Place zijn uitgerust met dezelfde voorzieningen, zodat de ‘tankstations’ vele typen accu’s van verschillende typen auto’s kunnen verwisselen.

Misschien wel het mooiste onderdeel van deze plannen is de manier waarop al die wissel- en oplaadstations aan hun energie komen. Het grote probleem van groene stroombronnen als windmolens en zonnepanelen is dat de energiestroom die ze leveren lang niet altijd constant is. Als er geen wind is, levert een windmolen gen stroom, maar als er veel wind is, kan de molen zijn stroom vaak niet kwijt omdat er even te weinig behoefte aan stroom is. Better Place wil daarom allerlei vormen van groene stroom aan het netwerk van wissel- en oplaadstations koppelen. Het is immers erg waarschijnlijk dat ’s nachts veel auto’s thuis aan hun oplaadstation hangen, een tijdstip dat het energieverbruik een stuk lager ligt en normaal gesproken geen behoefte is aan extra energietoevoer. De accu’s in de wisselstations kunnen natuurlijk ook mooi in de nachtelijke uurtjes opgeladen worden.

Het hiervoor geschetste scenario is voorlopig nog een plan. Onderschat de daadkracht van Better Place echter niet: het bedrijf heeft al overeenkomsten gesloten met de Israëlische en Deense overheid voor het afnemen van overtollige groene stroom. Het is de bedoeling dat Deense windmolens stroom gaan leveren voor het opladen van accu’s, terwijl Israëlische zonnepanelen hetzelfde gaan doen in het Midden-Oosten. Een derde leverancier van groene stroom is Australië, dat stroom die is opgewekt met behulp van waterkrachtcentrales en windturbines gaat leveren. Ook al zijn er in aantal en grootte onnoemelijke hobbels te verzinnen die Better Place en alle partners moeten nemen om de vervoerssector op deze manier op zijn kop te zetten, is het te hopen dat ze dit huzarenstukje voor elkaar krijgen. Als in de VS alle auto’s op elektriciteit zouden rijden, scheelt dat volgens Better Place jaarlijks tien procent uitstoot aan CO2.

Scroll Up

Pin It on Pinterest