Innovatief vermogen

1 min leestijd

Het Ministerie van Economische Zaken concludeert in de in oktober gepresenteerde internationale ICT-toets, een inventarisatie van de mate waarin de doelen uit De Digitale Delta zijn gerealiseerd, dat het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen en het MKB in het bijzonder zich in de Europese middenmoot bevindt wat betreft toegang tot internet. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven heeft een internetaansluiting, waarmee deze groep bedrijven in Europa de zesde plaats inneemt en ver achterblijft bij de Scandinavische landen en Groot-Brittannië.

Uit het rapport blijkt ook dat het MKB internet te weinig inzet voor de bedrijfsvoering en het passieve en actieve zakelijke gebruik van dit medium achterblijft. Dit is zorgelijk, omdat de succesvolle toepassingen van internet in bijna alle gevallen gebaseerd zijn op de filosofie dat dit medium een uiterst handig gereedschap kan zijn voor de onderneming. Terwijl de grafische industrie over het algemeen vervalt in discussies over de bedreiging die internet vormt voor drukwerk, ontwikkelen bedrijven die geloven in het gereedschap internet prachtige en innovatieve producten.

Ted Gigaprint is hiervan een mooi voorbeeld, waarvan recent werd bekendgemaakt dat het alweer voor de derde keer is genomineerd voor de Gouden Z in de categorie Innovatie. Een bedrijf dat niet eeuwig ouwehoert over kansen en bedreigingen van internet en digitale technieken, maar er keihard mee aan de slag is gegaan. Dat het bedrijf voor de derde keer is genomineerd is daarom terecht, maar zegt ook iets over een bedrijfstak die zich graag afficheert als modern, dynamisch en vooruitstrevend.

Waar blijven de kandidaten die de inspanningen van Ted Gigaprint doen verbleken? Het wordt tijd voor een moment van zelfreflectie, dat wel eens tot de conclusie kan leiden dat de bedrijfstak in zijn geheel te behoudend is om op Europees niveau echt mee te doen.

Scroll Up

Pin It on Pinterest