Vuilnisvat

1 min leestijd

Ik was vorige week dinsdag in Amstelveen bij het Technologie Programma over de nieuwe KVGO-norm voor aanlevering van drukgerede PDF-bestanden voor vellenoffset. De grafische wereld roept al enige jaren dat PDF de nieuwe standaard is, maar dat is eigenlijk gezwets waaraan ook wij als vakpers ons hebben bezondigd.

Een standaard betekent volgens mij dat iedereen iets op dezelfde manier doet. Wist u hoeveel manieren er zijn om een PDF te maken? Ik ook niet, maar een simpele vermenigvuldiging van alle mogelijkheden in alle pulldown-menu’s van de Job Options in Distiller levert het getal 1,33*1011 op. Dat is dus een één met elf nullen, en dan heb ik alle velden waarin u zelf waarden mag invullen niet meegerekend…

Adobe heeft ook een rekensommetje gemaakt en komt tot vier instellingsmogelijkheden, namelijk een Job Option voor respectievelijk een eBook, beeldscherm, printer en drukpers. Handig als basis voor verdere verfijning, maar dan komt u weer in de chaos met elf nullen terecht. Het is dus uiterst verbazingwekkend dat ‘slechts’ 40 tot 80% van de aangeleverde bestanden cruciale fouten bevat. Zonder norm is PDF geen standaard container voor drukgerede bestanden, maar een vuilnisvat.

Oppo, IDP en KVGO zien dit blijkbaar in en hebben zich ingespannen voor een norm waarmee iedereen overweg kan, vergezeld van het juiste preflightprofiel voor Certified PDF en documenten met beeldschermafbeeldingen waarmee u in programma’s gemakkelijk de juiste instellingen kunt plegen. Als iedereen hiervan gebruikmaakt, mogen we van een PDF-standaard spreken. Gezien de grondigheid van de opstellers van deze norm is er geen enkel excuus om het niet te doen.

Scroll Up

Pin It on Pinterest