Digitale vingerafdruk bestrijdt P2P-netwerk

Philips ontwikkelt een filter dat de illegale uitwisseling van films op internet moet voorkomen. De elektronicagigant staat hierin niet alleen: het Amerikaanse bedrijf Audible Magic heeft zelfs al een werkend filter. Er zullen echter nog de nodige beren op de weg moeten worden opgeruimd eer films slechts op legale manier kunnen worden verkregen via internet.

De Amerikaanse filmindustrie doet steeds meer moeite om de illegale uitwisseling van films via de zogenaamde P2P-netwerken tegen te gaan. Niet zo verwonderlijk, gezien het feit dat er vaak films van eigenaar wisselen die net zijn uitgebracht. Films die de studio’s miljoenen dollars hebben gekost en die investeringen zien ze uiteraard graag terug.

Rechtszaken tegen programma’s die de uitwisseling mogelijk maken, hebben de filmindustrie tot op heden nog niet veel opgeleverd. Het juridische pad is echter slechts een van de kaarten waar de filmindustrie op inzet. Techniek is een tweede troef, en volgens de makers van P2P-software een net zo onbetrouwbare als de rechtsgang.

De filmindustrie lijkt in eerste instantie het gelijk aan haar zijde te hebben. Het Amerikaanse softwarebedrijf Audible Magic heeft al enige tijd een filter op de markt dat geluidsbestanden analyseert en op basis daarvan een digitale vingerafdruk maakt. Deze vingerafdruk wordt vervolgens in een database geplaatst. Iedere keer als er een muziekbestand via een server wordt uitgewisseld waarop de software van Audible is geïnstalleerd, wordt gecontroleerd of het muziekbestand voldoet aan een van de vingerafdrukken uit de database. Zo ja, dan is sprake van illegale uitwisseling en wordt de transactie afgebroken.

Een vergelijkbare strategie kan worden gehanteerd voor films, zo redeneert ook Philips. In de laboratoria van het elektronicaconcern wordt hard gewerkt aan een eigen techniek om vingerafdrukken te maken van films. De bestanden zijn echter veel groter en het kost daardoor veel meer tijd en moeite om van alle films die Hollywood zou willen beschermen, een digitale vingerafdruk te maken.

Ook Audible Magic onderkent dit probleem en heeft een omweg gevonden. De nieuwste versie van de filtersoftware haalt het geluidsspoor uit een film en maakt daarvan een vingerafdruk. Voor de rest werkt het precies hetzelfde als bij muziekbestanden.
‘Zie je wel, het is heel goed mogelijk om illegale uitwisseling van filmbestanden een halt toe te roepen’, schreeuwde de filmindustrie vervolgens en riep de makers van P2P-software op om dit soort filters toe te passen. P2P-softwaremakers zijn dit echter helemaal niet van plan, omdat de genoemde filters volgens hen zeer onpraktisch zijn.

De systemen van Audible en Philips werken volgens hen namelijk alleen als de uitwisseling van bestanden via een centrale server geschiedt en dat is nu precies wat hun software niet doet. Bestanden worden met P2P-software uitgewisseld via een steeds wisselend netwerk van pc’s van individuele gebruikers. De enige manier waarop filteren met vingerafdrukken zou kunnen werken, aldus de P2P-softwaremakers, is om het filter met uitgebreide database van vingerafdrukken te integreren in hun software. En dat zijn ze zonder dwang zeker niet van plan. Waarmee de hele kwestie in een patstelling terecht lijkt te zijn gekomen. Technisch of theoretisch kan het allemaal wel, maar de praktijk blijkt een stuk weerbarstiger.

Scroll Up

Pin It on Pinterest