Disclaimer

De meeste mensen deugen. Die mogen de regels die ik heb opgesteld voor het gebruik van de website run2function voor kennisgeving aannemen. En van de kleine minderheid die wat minder deugt, hoop ik dat ze zich er evengoed aan houden.

GO!

De meeste mensen deugen. Die mogen de regels die ik heb opgesteld voor het gebruik van de website run2function voor kennisgeving aannemen. En van de kleine minderheid die wat minder deugt, hoop ik dat ze zich er evengoed aan houden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van run2function is het niet toegestaan om creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te gebruiken.

Linken en verwijzen naar pagina’s van deze site is in beginsel toegestaan. De beheerder van run2function stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Gebruik van deze site en/of artikelkoppen ten behoeve van linken of verwijzen is zonder gebruik te maken van beschikbaar gestelde RSS-feeds niet toegestaan.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij run2function c.q. de betreffende auteur.

Hoewel run2function met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op de internetsite, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, kan niet worden ingestaan voor de afwezigheid van eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. De beheerder van run2function kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de internetsite. De beheerder van run2function kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn. De beheerder van run2function behoudt zich te allen tijde het recht voor om foto’s, teksten en/of diensten van de eigen webpagina’s te verwijderen.

De beheerder van run2function alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie en media via internet alsmede technische storingen.

Lezers die inhoud ter publicatie aanbieden in de vorm van teksten, foto’s, video’s of anderszins verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te gebruiken in alle media vormen die door run2function worden uitgegeven of ontwikkeld.