Echte netwerkers

Een recent gepubliceerd onderzoek van Synovate leert ons dat wij Nederlanders echte netwerkers zijn. Ons land telt relatief de meeste leden van sociale websites, waarbij Hyves, Linkedin en MSN Spaces in aflopende volgorde de populairste websites zijn.

Het marktonderzoeksbureau  kwam tot deze conclusie na een internationale studie onder 13.000 mensen van 18 tot 65 jaar. In Nederland komt het lidmaatschapspercentage uit op 49, negen procentpunten meer dan de Verenigde Staten. Het wereldwijde percentage staat op 26. De grootste zorg van sociale (inter)netwerkers is privacy, gevolgd door het gebrek aan veiligheid voor kinderen. Nederlanders (54 procent) maken zich het meest zorgen over privacy, Amerikanen (62 procent) het meest over de gevaren voor kinderen.

Het persbericht eindigt met een mededeling waarover de eigenaars van sociale websites zich heel erg zorgen moeten maken: een derde van de deelnemers aan sociale websites zijn hun interesse erin aan het verliezen. Dat is misschien wel het meest interessante deel van het onderzoek. Waarom verliezen deze mensen hun interesse? Te veel tijd mee kwijt? Levert het te weinig plezier op? Wie zal het zeggen. Een vervolgonderzoekje lijkt me niet overbodig. Misschien dat de sociale websites dit kunnen betalen, want het is tenslotte in hun belang om te weten te komen wat mensen minder aan hun producten bindt!

Scroll Up

Pin It on Pinterest