Griepje

Google bemoeit zich met heel veel dingen, wil alles weten wat er in de wereld gebeurt, dus is het de normaalste zaak van de wereld dat de zoekmachine nu ook gegevens verzamelt over het aantal gevallen van griep in (vooralsnog alleen) de Verenigde Staten.

Google heeft hiervoor zelfs een speciale website in het leven geroepen met de even zakelijke als duidelijke naam ‘Flu Trends’. Google maakt voor het verzamelen van deze informatie gebruik van dezelfde techniek als Google Trends: het houdt bij hoeveel mensen het woord ‘griep’ intikken in de zoekmachine en legt daarbij de locatie en de datum vast. De even simpele als waarschijnlijk valide redenering hierbij is dat er wel veel griep moet heersen als er ergens veel mensen naar informatie over griep gaan zoeken.

Het nut van dit alles is overigens ook vrijwel direct duidelijk. De gegevens over het zoekgedrag van vele miljoenen Amerikanen naar het woord ‘griep’ in de periode 2003 tot heden, zijn namelijk nauwgezet vergeleken met de gegevens van een landelijke medische instantie in de VS. Google is hierdoor niet alleen in staat om behoorlijk nauwkeurig te voorspellen wanneer een griepgolf zich gaat voordoen in het hele land of een staat daarvan, het kan ook veel sneller dan de medische instanties de epidemie volgen op zijn pad door de Verenigde Staten. Google houdt namelijk automatisch het zoekgedrag van mensen bij, terwijl de medische instanties hun informatie moeten verzamelen via enquêtes. We hoeven dus niet lacherig te doen over de nieuwste verzamelwoede van Google, we kunnen beter hopen dat wij hier in Europa ook zo’n dienst krijgen!

Update maandag 17 november:
Niet iedereen in de VS is blij met deze dienstverlening van Google. Er is nogal wat verontrusting over mogelijke schending van privacy. Volgens een artikel op de technologiewebsite C|NET is er echter niets aan de hand. Helemaal onverdacht is de auteur overigens niet, zo meldt de website netjes, want zijn vrouw werkt bij Google…

Scroll Up

Pin It on Pinterest