Hakken in het zand

1 min leestijd

Het onderzoeksbureau TrendWatch publiceerde onlangs een rapport waarin tweederde van de onderzocht bedrijven aangeeft orders te ontvangen via e-mail, 38 procent van de ondervraagde uitgevers aangeeft het opzetten en verder ontwikkelen van e-commerce-activiteiten als grote zakelijke kans te zien en dat de helft van alle nieuwe activiteiten hier sowieso op gericht is.

De internetactiviteiten van drukkers staan hiermee in schril contrast: slechts 9 procent van hen is van plan een programma aan te schaffen om orders te plaatsen en te volgen internet. Het aantal bedrijven dat dit soort systemen al gebruikt, komt niet boven de 4 procent uit.

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op Amerikaanse bedrijven, maar de situatie in Nederland is vermoedelijk vergelijkbaar, of nog iets minder vooruitstrevend, zoals u twee weken op deze plek kon lezen. Nu ben ik een groot voorstander van het gebruik van internet door de grafische industrie – het is nu eenmaal een fantastisch gereedschap – maar de aarzeling om de nieuwe media helemaal te omarmen is begrijpelijk. De grafische industrie heeft het, onder andere door structureel lager rendementen, immers behoorlijk moeilijk en dan denk je als ondernemer wel drie keer na bij investeringen in nog onbewezen technieken.

Een mooi voorbeeld hiervan waren lange tijd CTP en digitale systemen van onder andere Xerox, Xeikon en Indigo, die volgens een onderzoek van wederom TrendWatch nu toch echt definitief zijn doorgebroken. Bijna 20 procent van de ondervraagde drukkerijen is van plan te investeren in deze technologie, elfhonderd van hen zegt dit jaar daadwerkelijk een CTP-systeem aan te schaffen en 13 procent van de ondervraagde servicebureaus is van plan om een digitale pers van Xeikon, Indigo of de Karat te kopen.

Het lijkt erop dat grafische bedrijven hun langdurige aarzeling overboord hebben gezet. De vakbladen roepen natuurlijk dat het allemaal veel te langzaam is gegaan, maar wat is er nu eigenlijk tegen het bedrijfseconomisch de kat uit de boom kijken? Zolang het maar niet ontaardt in structureel de hakken in het zand zetten.

Scroll Up

Pin It on Pinterest