Hoe werkt een lcd-scherm

GO!

Wie denkt in het geval van een LCD-monitor met moderne technologie van doen te hebben, komt toch enigszins bedrogen uit. Zoals wel vaker met nieuwe technologieën stammen de basisprincipes al van honderden jaren terug.

Vloeibare kristallen

LCD is een afkorting van Liquid Chrystal Display, een beeldscherm dus op basis van vloeibare kristallen. Deze kristallen werden ontdekt in 1888 door de Oostenrijkse botanicus Friedrich Reinitzer. Hij smolt cholesterol benzoaat en zag dat deze substantie bij afkoeling eerst blauw kleurde voordat het uitkristalliseerde. Het duurde tot ver in de twintigste eeuw eer wetenschappers ontdekten dat vloeibare kristallen ook verkleurden wanneer ze onder spanning werden gezet. De Amerikaanse tv-toestellenbouwer RCA maakte in 1968 een experimenteel LCD-scherm, terwijl het Zwitserse chemieconcern Hoffmann - La Roche twee jaar later een praktisch exemplaar in elkaar wist te zetten. Niet lang daarna vond de LCD zijn weg naar horloges en rekenmachines, en uiteindelijk ook de computer.

Moleculen

De term vloeibaar kristal lijkt in eerste instantie in strijd met wat u allemaal op school hebt geleerd; stoffen zijn immers óf vast (uitgekristalliseerd), óf vloeibaar óf gasvormig. Stoffen zijn opgebouwd uit atomen, die 'aan elkaar klonteren' tot moleculen. Water is bijvoorbeeld opgebouwd uit twee atomen waterstof (H) en één atoom zuurstof (O). Om enig idee te krijgen hoe dat eruit ziet, moet u zich het Atomium in Brussel voorstellen. Het gedrag van groepen gelijksoortige moleculen bepaalt de aard van de stof die ze gezamenlijk vormen. De moleculen in een vaste stof blijven allemaal dezelfde richting uit wijzen en behouden hun onderlinge positie. Moleculen in een vloeistof daarentegen wijzen in elke richting en bewegen zich door elkaar heen, en bij gassen is de samenhang door de zeer snelle, chaotisch bewegende moleculen nog vele malen minder.

 Afbeelding 1

Tussenvorm

Dit klopt in grote lijnen, maar de natuur heeft zoals altijd verrassende tussenvormen in petto. Vloeibare kristallen zijn dus zo’n tussenvorm. De moleculen in deze kristallen hebben net als bij een vaste stof de neiging allemaal in dezelfde richting te wijzen, maar net als de moleculen in een vloeistof bewegen ze zich wel degelijk ten opzichte van elkaar. Vloeibare kristallen zijn dus noch een vaste stof, noch een vloeistof, al lijken ze in fysische zin het meest op laatstgenoemde categorie. Vloeibare kristallen zijn er in vele varianten, waarvan de zogenaamde temperatuur- of soms drukgevoelige kristallen in de ‘verstrengelde nematische fase’ worden gebruikt voor beeldschermen. Dit zijn vloeibare kristallen waarvan de moleculen in elkaar gedraaid zijn.

Glasplaat

Alles wat nodig is voor een LCD zijn twee stukken glas, een elektrode en vloeibare kristallen. Op de voorkant van het eerste stuk glas wordt een dunne film met een polarisatiefilter aangebracht, het filter waaraan ook de polaroidbril zijn werking dankt. Dit filter laat alleen lichtgolven in horizontale richting door. De achterkant van het glas wordt zodanig bewerkt dat er microscopische groefjes ontstaan die evenwijdig lopen aan het polarisatiefilter. Vervolgens wordt hierop een substraat met vele lagen van nematische vloeibare kristallen aangebracht. De eerste laag kristallen neemt een horizontale oriëntatie aan, parallel aan de groefjes op de glasplaat.

Polarisatiefilter

De tweede glasplaat krijgt dezelfde behandeling als de voorste, maar nu lopen polarisatiefilter en groefjes verticaal. De laag vloeibare kristallen die in aanraking komt met de achterste glasplaat komt daardoor verticaal te liggen. De eerste laag kristallen ligt dus horizontaal en de laatste verticaal. Alle lagen daartussenin draaien langzaam maar zeker naar elkaar toe, waardoor een getordeerd geheel ontstaat. Het elektrische geleidende substraat wordt ten slotte aangesloten op twee elektroden. Licht dat op de voorste glasplaat valt, wordt in horizontale richting gepolariseerd. De lichtgolven komen evenwijdig aan de eerste laag met vloeibare kristallen het substraat binnen. De moleculen in iedere laag geleiden het licht door het substraat, waarbij de verstrengeling van de moleculen ervoor zorgt dat het licht steeds dezelfde oriëntatie aanneemt van de laag die de golf passeert. De lichtgolven worden daardoor langzaam maar zeker omgebogen van horizontale naar verticale richting. Ze bereiken dus evenwijdig aan het tweede polarisatiefilter de achterkant van het substraat en kunnen daardoor het filter passeren. Dat levert dus een lichtpunt op. Wanneer spanning op het substraat wordt gezet, ontwarren de moleculen van de kristallen zich en gaan parallel aan elkaar liggen. Het licht wordt daardoor niet meer parallel aan iedere laag door het substraat geleid, maar van richting veranderd (‘gebroken’). De lichtgolf bereikt daardoor niet meer evenwijdig aan het tweede polarisatiefilter de achterkant van het substraat en kan het filter niet passeren. Dat levert dus een donkere punt op.

 Afbeelding 2

Horloge

De meest eenvoudige LCD-schermen zijn te vinden in bijvoorbeeld horloges. Deze hebben geen eigen lichtbron, maar maken gebruik van daglicht. Principieel wijken ze echter niet veel af van LCD’s voor computers. Helemaal onderop ligt een spiegel die het licht kan weerkaatsen. Daarbovenop ligt glas met een horizontaal polarisatiefilter en daarboven ligt een doorzichtige elektrode die is gemaakt van het geleidende materiaal indiumtinoxide. Daarna komt het substraat met de lagen vloeibare kristallen, waarop achtereenvolgens glas met een doorzichtige indiumtinoxide elektrode en een verticaal polarisatiefilter worden gelegd. De elektrode in laatstgenoemde glasplaat heeft in en horloge of de display van uw autoradio de vorm van een trapezium of een tweekoppige pijl, maar kan in principe iedere gestalte aannemen. Ooit Tetris gespeeld op zo’n zakmachinetje? Staan de kristallen niet onder spanning, dan kan het licht alle lagen passeren en wordt weerkaatst door de spiegel. Maar wordt de trapezium onder stroom gezet, dan reageren de kristallen op eerder genoemde wijze en wordt het licht geblokkeerd. De trapezium wordt dan zichtbaar als een donkere vorm.

 Afbeelding 3

Passieve matrix

Bovenstaande LCD’s zijn veel te primitief voor het beeldschermen van uw computer. Deze moeten om te beginnen een eigen lichtbron hebben en kleurenweergave is tegenwoordig een vereiste. Deze voorwaarden zijn niet zo’n probleem: ieder LCD-scherm in een computer is voorzien van een kleine tl-buis, die meestal achter het scherm is geplaatst. Kleuren komen tot stand door iedere pixel te voorzien van drie subpixels met een rood, groen en blauw kleurenfilter. De aansturing van een kleurenscherm met een resolutie van 1024 x 768 pixels x 3 subpixels betekent 2.359.296 pixels die moeten worden ‘aan’ of ‘uit’ gezet. De oplossing hiervoor is een matrix in de indiumtinoxide elektrode met de juiste hoeveelheid kolommen (1024 x 3 = 3072) en rijen (768). Moet een bepaalde pixel ‘aan’ dan zorgt een doorzichtige printplaat met elektronica achterop de elektrode ervoor dat de juiste rij en kolom onder stroom worden gezet. Op het kruispunt hiervan komt de pixel onder spanning te staan en gaat ‘aan’. Dit type aansturing wordt een ‘passieve’ matrix genoemd. Een nadeel van de ‘passieve’ matrix is dat de pixels ietwat traag reageren op de stroomstootjes, waardoor bijvoorbeeld de cursor een serie ‘spookcursors’ achter zich aan krijgt wanneer u snel over het beeldscherm beweegt. De controle over de juiste hoeveelheid spanning is bovendien niet optimaal, waardoor nabijgelegen pixels ook ‘aan’ kunnen gaan en ook het creëren van grijswaarden lastig wordt. Dit gaat ten koste van het contrast.

 Afbeelding 4

Actieve matrix

Duurdere modellen LCD’s zijn daarom voorzien van een ‘actieve’ matrix die preciezer aanstuurt. Aan de achterkant van de indiumtinoxide elektrode wordt een doorzichtige printplaat aangesloten met een set van transistor en condensator voor alle subpixels. Moet een specifieke pixel ‘aan’, dan zorgen de transistors op de printplaat ervoor dat alleen de juiste rij wordt ingeschakeld en de rest niet. De juiste kolom wordt onder stroom gezet en op het kruispunt van rij en kolom wordt de condensator opgeladen die bij de juiste pixel hoort. Een ‘actieve’ matrix kan op deze manier zeer precies de hoeveelheid spanning controleren die op de vloeibare kristallen komt te staan, waardoor deze zich in 256 gradaties kunnen ontwarren en een daaraan gerelateerde hoeveelheid licht doorlaten. Aldus ontstaat een beeldscherm dat 256 x 256 x 256 = 16,8 miljoen kleuren kan weergeven (24-bit kleurdiepte). Voor de aansturing van een ‘actieve’ matrix zijn dus 2.359.296 transistors en condensatoren nodig. Een foutje in één van deze levert een pixel op die niet goed functioneert. Dit komt vaker voor dan fabrikanten lief is: toen dit artikel oorspronkelijk werd geschreven, had ongeveer 40 procent (!) van de LCD-beeldschermen enkele van deze ‘slechte’ of 'dode' pixels. Dit ook de reden dat deze beeldschermen zo duur zijn. De prijs moet immers ook de kosten van deze afgekeurde exemplaren dekken.

 Afbeelding 5