Hoe werkt inkjet

GO!

De principewerking van de meeste piëzo-elektrische en thermische inkjetprinters lijkt op het eerste gezicht zo eenvoudig, dat het een wonder mag heten dat deze printers een zo gedetailleerd beeld kunnen creëren.

Piere en Jacques Curie

Het piëzo-elektrische effect werd al in de vorige eeuw ontdekt toen Pierre Curie en zijn broer Jacques in 1883 experimenten uitvoerden met kristallen en andere niet geleidende materialen. Wanneer de onderzoekers druk uitoefenden op twee van dit soort materialen, bleek een potentiaalverschil te ontstaan tussen de oppervlakten van beide materialen. In sommige gevallen ging zelf een kleine hoeveelheid stroom lopen tussen de oppervlakten. Wanneer de heren deze materialen onder stroom zetten, trad een mechanische spanning op die het oppervlakte vervormde.

Microfoon

Deze twee effecten bleken later goed te gebruiken voor vele alledaagse producten. Een bijvoorbeeld is de microfoon, waar de mechanische kracht van geluidsgolven elektrische signalen veroorzaakt in het piëzo-elektrische element. Een elektrische gitaar werkt op dezelfde wijze: de snaren worden in trilling gebracht en deze trillingen zorgen voor elektrische stroompjes in het piëzo-elektrische element. Andersom werkt de luidspreker, waar elektrische signalen vanuit de versterker mechanische vervormingen veroorzaken in de het element, die de lucht daaromheen in trilling brengen en hoorbaar worden als geluid.

Piëzo-elektrische schijf

Piëzo-elektrische elementen werden al in de jaren zestig toegepast in printers, maar echt vlotten wilde het aanvankelijk niet met deze technologie. Vreemd genoeg vonden vele experts toen dat deze techniek zijn beste tijd al had gehad. Het principe van de piëzo-inkjetprinter zoals we die vandaag kennen werd in de jaren zeventig uitgedokterd door de Duitser E.L. Kyser. Hij gebruikte een piëzo-elektrische schijf die met behulp van een elektrische lading werd samengetrokken. Wanneer de schijf vervolgens terugsprong in zijn oorspronkelijke stand, werd één druppel afgevuurd richting papier. Dit was daarmee de eerste vorm van wat nu bekend staat als on demand-inkjettechnologie.

Pergulator

Alhoewel inkjet vanaf de jaren zeventig zijn weg vond naar de consument, was aanvankelijk de thermische inkjettechnologie het meest succesvol en tot op de dag van vandaag de meest gebruikte manier om inkt op papier te krijgen. Bij thermische printers wordt de inkt in de printkop zodanig met stroom verhit dat een gasbel ontstaat. Hierdoor treedt hetzelfde effect op als in de ouderwetse pergulator, alleen wordt er geen koffie maar inktdruppels door een spuitmondje gestuwd. Ook dit is een vorm van on demand printen. Nadelen zijn dat de printkoppen regelmatig verstopt raken met inkt, het proces relatief langzaam verloopt en de hoge eisen die aan de inkt worden gesteld. Het continue proces van verhitting en afkoeling verandert anders de eigenschappen van de inkt, waardoor kleurverschillen kunnen optreden.

 Afbeelding 1

Olievat

De piëzo-inkjettechnologie kent deze nadelen niet. De printkop van een piëzo-inkjetprinter kan men vergelijken met een olievat, waarbij de wanden van het vat van piëzo-elektrisch materiaal zijn gemaakt. Stuurt men een elektrische stroom door de wanden, dan zullen deze zich ten gevolge van de mechanische reactie naar binnen bewegen en de inkt in het vat onder druk zetten. De druk zorgt ervoor dat een inktdruppel door de spuitmond naar buiten wordt geperst. Net zoals hard op de bodem van een olievat persen de vloeistof omhoog drukt. Piëzo-inkjet was voor die tijd snel, betrouwbaar en leverde een hoge kwaliteit, maar de eerste koppen waren erg groot en verbruikten bovendien relatief veel elektriciteit. Deze nadelen stonden een echte doorbraak van deze techniek lange tijd in de weg.

Keramisch

Het was printerfabrikant Epson die in 1989 de piëzo-inkjetkoppen perfectioneerde. Het enkelvoudige piëzo-elektrische element in de koppen verving Epson door een keramische constructie die uit vele lagen bestaat. De piëzo-elektrische elementen van 20 micron dik hierin zijn achter een vibrerende plaat bevestigd, die weer tegen de inktkamer aanligt. Een elektrische stroom doet het element samentrekken en deze beweging wordt vervolgens via de vibrerende plaat doorgegeven aan een meniscusvormig element aan de oppervlakte van de spuitmond. Het gevolg is dat een inktdruppel van zeer precieze ronde vorm met grote kracht naar buiten vliegt en met grote vormnauwkeurigheid op het papier terecht komt. Wanneer de wanden van de inktkamer weer in hun oorspronkelijke stand terugkeren, zorgt de daarmee gepaard gaande volumevergroting ervoor dat de kamer zich automatisch vult met inkt. De grootte van de druppels wordt gevarieerd door een meer of minder grote stroomstoot te gebruiken. Epson is op deze manier in staat om druppels van slechts 6 picoliter (een biljoenste liter) te produceren.

Afbeelding 2

Elektroden

De werking van de printkoppen van de Engelse fabrikant Xaar verschilt hier principieel niet van, al zijn er enkele kleine verschillen te bespeuren. De wanden van de inktkanalen in de printkop bestaan uit één blok piëzo-elektrisch materiaal. De inktkanalen delen dus de wanden met elkaar en vormen paren. Aan weerszijden van de inktkanalen zijn elektroden aangebracht. Net als bij de Epson-koppen zorgen de elektrische stroompjes in deze elementen voor vervorming van de wanden, waardoor het inktkanaal onder druk komt te staan en een inktdruppel door de spuitmond wordt geperst. De inktkanalen waarvan de wanden naar buiten wijken, worden opnieuw gevuld met inkt.