I-Share bedreiging voetbal via Versatel

Nederlandse wetenschappers leggen de laatste hand aan een computerprogramma dat het mogelijk maakt om digitale live televisiebeelden te delen. De software is gebaseerd op die van het uitwisselprogramma BitTorrent en vergelijkbaar met die van het populaire Kazaa. Het is het zoveelste voorbeeld van de verschuiving van de macht van uitgevers, mediaconcerns en entertainmentindustrie naar de individuele gebruiker.

De Consumentenbond betoogde onlangs dat mensen te veel last hebben van de bescherming van auteursrechten op muziek en films. Ook consumenten die zich keurig aan de wet houden, hebben daar steeds meer last van, aldus de bond. Steeds meer cd’s en dvd’s hebben een kopieerbeveiliging, waardoor de consument geen kopietje voor eigen gebruik meer kan maken. Ook kan muziek die tegen betaling gedownload is via internet, niet op alle spelers worden afgespeeld, constateert de bond.

Volgens directeur P. Solleveld van de Nederlandse Vereniging voor producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI) is de bescherming weliswaar soms lastig voor consumenten, maar hard nodig. ‘Illegale kopieën zijn de doodssteek voor de filmindustrie’.

Dit is al enige jaren een steeds terugkerende discussie. Niemand zal de uitgevers van muziek, film en boeken het recht ontzeggen hun intellectuele eigendom te beschermen. Aan de andere kant vinden de meeste consumenten het heel normaal dat ze een kopietje maken van hun eerlijk gekochte film of muziekje voor in de slaapkamer, auto, vakantiewoning, enzovoort.

Iets anders is de uitwisseling van grote hoeveelheden muziek en films via de p2p-netwerken. De meeste bestanden die zo van eigenaar wisselen, zijn niet betaald. Dat is natuurlijk niet zo best voor de film- en muziekindustrie. Hoe dan ook, platenlabels, filmmaatschappijen en ook uitgevers van boeken missen het punt waar het eigenlijk om gaat. De technologische ontwikkelingen op internet zijn zo snel gegaan dat de macht qua informatie langzaam maar zeker aan het verschuiven is naar de consument.

Wetenschappers van Freeband, een onderzoeksproject van de technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente, de Vrije Universiteit en Philips, spreken in dit verband van een paradigmaverschuiving. Een wetenschappelijke term voor hetzelfde effect: de consument krijgt het meer voor het zeggen.

De Freeband-onderzoekers leggen momenteel de laatste hand aan I-Share. Deze vinding bestaat uit een kastje met harde schijf plus een programma waarmee films en televisiekanalen kunnen worden uitgewisseld met anderen. Het werkt op dezelfde manier als het p2p-netwerk BitTorrent. Alle bestanden die via dit netwerk worden gedownload, dienen meteen als bron voor anderen die hetzelfde bestand willen downloaden.

Aangezien er al tv-beelden van Nederlandse voetbalwedstrijden zijn te downloaden via een vergelijkbaar programma van Chinese makelij en er meer van deze diensten online zijn, kan het programma I-Share een potentiële bedreiging vormen voor de duur betaalde digitale voetbalbeelden van Versatel. De makers nemen echter geen standpunt in over eventueel misbruik van de technologie, het gaat hen om de wetenschap, zo valt te lezen in de online versie van het universiteitsblad TUDelta van 2 september. Eerdere gerechtelijke uitspraken hebben aangetoond dat ze dit standpunt juridisch gezien kunnen handhaven. Het neemt niet weg dat de Freeband-wetenschappers met IShare zelf aanzienlijk hebben bijgedragen aan de paradigmaverschuiving waarvan ze zelf gewag maken.

Scroll Up

Pin It on Pinterest