Internetevangelisten

De grafische industrie zag vorige week de smaakmakers Henk Gianotten en Hans Schoolenberg vertrekken. Twee totaal verschillende persoonlijkheden en – voor diegene die het leven als een strijd wil zien – ook afkomstig uit twee verschillende kampen. Bij nadere beschouwing hebben die twee echter een belangrijke overeenkomst, namelijk hun innige omarming van het fenomeen nieuwe media en hun verwoede pogingen de grafische industrie ervan te overtuigen hetzelfde te doen, overigens met de aanbeveling vooral met beide benen op de grond te blijven staan.

Ze komen beiden aan het woord in dit nummer van Graficus, om nog één keer hun ‘internet-evangelisme’ te verkondigen in de kolommen van wat voor hen jarenlang het lijfblad moet zijn geweest. Gianotten vindt de vraag of de grafische industrie nog wel toekomst heeft door internet een volstrekt irrelevante vraag, net zoals een lacherige houding ten opzichte van dit medium volledig naast het potje is. De grafische industrie moet volgens hem wél goed nadenken over internet omdat er moeilijke keuzen moeten worden gemaakt. Hij constateert dat bedrijven die actief zijn in zowel gedrukte media als internet zeer succesvol zijn.

Dit zijn ongetwijfeld woorden naar het hart van Schoolenberg, al gaat hij een flink stuk verder door te stellen dat de inhoud van bladen het allerbelangrijkst is en dat internet het ideale medium is om deze inhoud op alle mogelijke manieren te exploiteren. Vakbladen moeten volgens hem uitgroeien tot digitale gemeenschappen op internet en dienen als intermediair tussen leveranciers en gebruikers. Dat uitgevers moeten kannibaliseren op hun gedrukte titels om dit doel te verwezenlijken, is in zijn ogen helemaal niet erg. In tegendeel, het is de enige manier om serieus bezig te zijn met internet.

De boodschap van deze evangelisten is duidelijk: neem internet heel serieus en begin nu gedegen plannen te maken. Al zie ik de gedrukte Graficus niet één-twee-drie in een bijproduct van een grafische internetgemeenschap veranderen, is een on-line Graficus als onontkoombaar platform voor iedereen die direct of indirect in de grafische industrie werkt bijna een natte droom voor de redactie. De vraag is niet óf dit moet gebeuren, maar slechts op welke termijn.

Scroll Up

Pin It on Pinterest