Inzicht in wapenhandel

Het menselijk ras is goed in een heleboel dingen, en helaas valt het fabriceren van en handelen in wapens daar ook onder. Als al die honderden miljarden die alleen al de Verenigde Staten daaraan besteden nu eens op een meer humanitaire wijze werden gebruikt, zou de wereld er een heel stuk beter uitzien. Maar ja, je schijnt naïef te zijn als je dit soort gedachten hebt, want we moeten de realiteit onder ogen zien, en die schetst een stinkende, rottende wereld in verval.

Jaren geleden zag ik op televisie ‘Nu we er toch zijn-BN’er’ Eddy Zoëy op tenenkrommende wijze popster Madonna interviewen. ‘Ik krijg aan het einde toch zeker wel een kusje van je, hè’, dat was ongeveer zijn niveau. De diva zat zich zichtbaar en wat mij betreft volkomen terecht te ergeren aan die ‘lompe Nederlander’, maar wist het interview ergens middenin toch op een serieus spoor te krijgen. Madonna bleek ondanks de puinhoop die de mensheid van de wereld maakt, optimistisch over de toekomst. Juist vanwege die teringzooi gaat er volgens de popster iets gebeuren. ‘We zullen wel moeten, anders is het rap afgelopen met de mensheid.’

Als ik het me goed herinner, bleek ze deze wijsheid onder andere te hebben opgedaan uit het boek ‘Consious Evolution’ van de Amerikaanse schrijfster Barbara Marx Hubbard. Ik veerde op, want dat boek heb ik ook gelezen. Het is een intelligente, warme en hoopgevende kijk op de situatie waar de wereld zich in bevindt. Hubbard vergelijkt de toestand waarin wij ons met z’n allen bevinden met die van een rups die een prachtige vlinder moet worden. De rups is als rups een perfect werkend systeem, maar wanneer het beestje een vlinder moet worden, stort dat systeem bijna volledig in. Allerlei functies van de rups moeten aangepast worden, oude verdwijnen en er komen weer nieuwe voor in de plaats. Een miniwereld in verval dus, maar het mondt uiteindelijk uit in een compleet nieuw en prachtig systeem: de vlinder.

Er is dus nog hoop, al geeft Hubbard zelf toe dat het een dubbeltje op z’n kant is, een muntstuk dat net zo goed de verkeerde kant op kan vallen. En om dat te voorkomen heeft ze allerlei bewegingen opgezet. Eddy Zoëy was overigens al eerder afgehaakt bij Madonna’s beschouwingen over dit onderwerp. Een serieuze popdiva komt blijkbaar niet in zijn woordenboek voor. Hij wist niet hoe snel ie het interview moest ombuigen richting BNN-meligheid. Jammer jongen, een gemiste kans op een echt diepte-interview met een wereldster!

Tot het rupsje in een prachtige vlinder is veranderd, is de realiteit natuurlijk van een systeem dat vooral bezig lijkt zichzelf om zeep te helpen. Een verhelderend en op betrouwbare cijfers gebaseerd inkijkje in deze realiteit geeft de website Armsflow. De website geeft van een groot aantal jaartallen in de periode 1950 tot en met 2007 welke landen wapens exporteerden naar andere landen en hoeveel. Langzaam zien we in 1950 wapenstromen op gang komen vanuit de VS, USSR en het Verenigd Koninkrijk richting de rest van de wereld. De wapenstromen zijn rood gekleurd. Waarschijnlijk niet toevallig, want er zal wat bloed gevloeid zijn door het gebruik van de hoeveelheden conventionele wapens die de wereld zijn overgegaan.

Een beetje spelend met de jaartallen, komt onder andere aan het licht dat de wereldwijde wapenexport in 1980 een hoogte(diepte?)punt bereikt en dat Japan in dat jaar een flinke afnemer van wapens blijkt te zijn. Een dikke rode stroom snelt vanuit de VS naar Japan, een stroom die pas in 2000 enigszins opdroogt. Ook ‘leuk’ om te zien hoe de wapenexport vanuit de VS sterk afneemt in de eenentwintigste eeuw. Dat is dan natuurlijk de betaalde export, want het land brengt – vergeef me het cynisme – natuurlijk heel wat wapens richting Midden-Oosten. Maar die vorm van ‘export’ telt niet mee voor dit overzicht.
Speel vooral ook eens met de website Armsflow, maar vergeet na dit inkijkje in de wereldwijde wapenhandel ook eens een bezoekje te brengen aan de site van Hubbard en haar vrienden. Misschien raakt u wel geïnspireerd en krijgt Madonna alsnog gelijk.

Scroll Up

Pin It on Pinterest