Is Topvervuiler

1 min leestijd

Met enige regelmaat duikt de strategie weer op om Nederland om te buigen in een kennisland met de nadruk op technologische dienstverlening. Weg met de energieverslindende en milieubelastende zware industrie, lang leve de computerinfrastructuur, is daarbij een veel gehoord argument. Nederland wordt zo niet alleen koploper qua kennis, het wordt ook een stuk schoner, zo luidt het credo.

Wie er nu nog zo over denkt, moet eens het rapport van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gartner lezen over de milieubelasting van de IT-industrie. Volgens Gartner produceert deze bedrijfssector wereldwijd twee procent van de totale uitstoot aan CO2, en dat is net zoveel als wereldwijd alle vliegtuigen jaarlijks de lucht in braken. Wanneer we bedenken dat een gemiddelde vakantievlucht per passagier evenveel energie vreet als nodig is om het huis van diezelfde persoon een heel jaar te verwarmen, is dit toch even slikken voor onze IT-adepten: het milieuargument komt te vervallen en de afkorting IT blijkt een acroniem voor Is Topvervuiler.

Gartner baseerde het rapport op gegevens over het energieverbruik van pc’s, servers, koelsystemen, vaste en mobiele telefooninfrastructuur, netwerken en kantoorapparatuur. Deze gegevens werden gekoppeld aan de geschatte hoeveelheid aan apparatuur uit deze categorieën die wereldwijd wordt gebruikt. Voor mensen zoals u en ik werd overigens alleen het gebruik van mobiele telefoons en pc’s meegeteld. In werkelijkheid ligt de milieubelasting van IT dus nog een stuk hoger.

Scroll Up

Pin It on Pinterest