'Ive' - Leander Kahney

GO!

Alhoewel hij liever niet op de voorgrond lijkt te treden, is Jony Ive evengoed een wereldberoemde ontwerper omdat hij bij Apple werkt en daar een belangrijke rol heeft gespeeld bij baanbrekende producten. Een biografie over Ive is dus interessant: hoeveel komen we te weten over deze Britse ontwerper?

De biografie begint uiteraard bij het begin, en dat ligt voor Ive in Engeland. Kahney schetst het warme ‘ontwerpersbed’ waarin Ive eind jaren zestig ter wereld komt. Jony is al vroeg geïnteresseerd in de manier waarop dingen in elkaar zitten, haalt producten ook uit elkaar, en weet ze meestal ook weer in elkaar te zetten. Zijn vader, een bekende en ook in onderwijskringen gewaardeerde zilversmid, stimuleert de interesse van zijn zoon. Niet alleen door veel over design te praten met Ive, maar hem ook vaak dingen te laten doen. Hier groeit Jony’s interesse voor de manier waarop voorwerpen gemaakt worden, de werking ervan, hun vorm en de materialen waaruit ze bestaan, uit tot een talent om ideeën tot eindproducten te transformeren.

Al tijdens Jony’s studie aan de Technische Hogeschool in New Castle raakt het bedrijfsleven onder de indruk van zijn talent. Hij wint zelfs al prijzen en komt zo in contact met ontwerper Brunner, de man die een paar jaar later de afdeling Industrial Design (ID) zou opzetten bij Apple en daarmee de basis legt voor het ontstaan van een reeks uiterst succesvolle producten. Het verhaal van de eerste ontmoeting tussen Ive en Brunner is boeiend, het lange hoofdstuk over de manier waarop Brunner ID opzet, uitbreidt en overeind houdt is prachtig. De sluwheid waarmee hij Ive uiteindelijk toch voor Apple weet te strikken, is ook een fraaie passage.

De eerste jaren bij Apple leveren mooie verhalen op. Jony’s betrokkenheid bij projecten als de Newton en de 20th Anniversary Mac zijn zondermeer interessant en waarschijnlijk nieuw voor veel mensen, omdat Ive pas echt bekend werd nadat Steve Jobs terugkeerde bij Apple. Die periode vormt een groot deel van deze biografie en leest zeker in het begin als een spannend jongensboek. De manier waarop ID producten als de iMac, iPad, iPhone en iPad vormgeeft, de zoektocht naar geschikte materialen, de dodelijke deadlines, enzovoort zijn bij vlagen meeslepend.

Vreemd genoeg raakt Jony in dit belangrijke deel van het boek op de achtergrond. Het is niet langer zijn verhaal, maar dat van de ontstaansgeschiedenis van de producten van Apple. De ondertitel van het boek refereert aan het genie achter die producten, maar de lezer komt er eigenlijk niets nieuws over te weten. Wat overblijft is nog steeds een prachtig verhaal, maar het is een verhaal waar Jony ‘slechts’ een rol in heeft gespeeld. Met zo’n titel mag je verwachten dat we uit de mond van het genie te weten komen waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt, wat zijn rol nu echt is geweest, zijn frustraties, hoeramomenten, enzovoort. De auteur heeft Jony echter niet geïnterviewd voor dit boek, maakt daar ook geen geheim van, maar ‘Ive’ is hiermee toch een gemiste kans.

Dit artikel is geschreven voor Publish en verscheen in editie 1 – 2014 onder de titel ‘Mooi verhaal, toch gemiste kans’.

Waardering: 65%