Mobieltje niet langer veilig voor spam

2 min leestijd

De Nederlandse bedrijven Inspiro en Blink beginnen binnenkort met het aanbieden van advertenties aan mobieltjes via bluetooth. Mensen die aan het winkelen zijn, krijgen dan een bericht op hun mobieltje met de vraag of ze een reclameboodschap willen ontvangen. Zo ja, dan stuurt de software van de twee bedrijven hen een advertentie toe. Alhoewel deze vorm van reclame volgens de letter van de wet geen spam mag worden genoemd, is de vraag hoe het winkelpubliek hierover denkt.

Het Ministerie van Economische Zaken maakte begin december bekend een ontwerp-wetsvoorstel te hebben gemaakt waarin het versturen van spam naar bedrijven wordt verboden. Nu is het nog zo dat alleen spam aan natuurlijke personen verboden is, waardoor kwaadwilligen ongestraft spam kunnen versturen aan zakelijke e-mailadressen. Als de nieuwe wet er komt, wordt deze laatste mogelijkheid ook verboden en mag alleen reclame worden verstuurd als de ontvanger hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Er komt waarschijnlijk wel een regeling waarin bedrijven een speciaal e-mailadres kunnen openen dat andere bedrijven kunnen vullen met ongevraagde reclame. Zowel natuurlijke personen als bedrijven zijn op termijn dus wettelijk beschermd tegen spam. Niet dat dit het einde zal betekenen van de vervelende ongevraagde reclame, maar mensen kunnen in ieder geval naar de rechter stappen als ze er last van hebben.

Dit geldt helaas niet voor de gevolgen van de plannen voor ‘bluecasting’ van Inspiro en Blink. Beide Nederlandse bedrijven maakten onlangs bekend in verregaande onderhandeling te zijn met grote ondernemingen voor het versturen van reclame via bluetooth naar mobieltjes. De software die ze hiervoor zelf hebben ontwikkeld verschilt, maar het eindresultaat is hetzelfde. Het systeem detecteert of er in een winkel mensen met een mobieltje rondlopen en wat voor type dat is en sturen een bericht met de vraag of ze reclame willen ontvangen over een product uit die winkel. Zo ja, dan krijgt de ontvanger een reclameboodschap die is toegesneden op het type mobieltje. Een toestel met een kleurenbeeldscherm krijgt bijvoorbeeld een advertentie in kleur toegestuurd.

De vraag is of mensen zitten te wachten op alweer een vorm van reclame. Ze kunnen de boodschap weliswaar weigeren, maar zijn dan al geconfronteerd met een vraag waar ze niet om hebben gevraagd. In Engeland is echter gebleken dat niet iedereen ‘bluecasting’ verwerpelijk vindt. Het Engelse bedrijf Filter UK heeft uitgebreid proeven gedaan met billboards die berichten stuurden naar mensen met een bluetooth-toestel. En wat bleek: 17 procent van de mensen wilden best een reclameclip over het nieuwste album van Coldplay ontvangen.

Er is blijkbaar een markt voor deze vorm van reclame, dus zal deze er wel komen. Alleen een storm van protest onder het winkelpubliek kan deze trend nog ombuigen, valt voor de tegenstanders te vrezen. De proef in Engeland is daarbij een indicatie dat er altijd mensen zijn die best reclame willen ontvangen. En zolang er een groepje ontvankelijke mensen bestaat, zijn er bedrijven die hiervan willen gebruikmaken. Dat is ook de belangrijkste reden dat spam blijft bestaan: als iemand een miljoen berichten verstuurd waar slechts een half procent op reageert, zijn dat nog altijd vijfduizend klanten…

Scroll Up

Pin It on Pinterest