Noodlanding

De voorpagina van bijna alle Nederlandse kranten werd vandaag gevuld door een vliegtuig dat een noodlanding moest maken in de rivier de Hudson die door New York stroomt. Een verhaal in de zijlijn hiervan is dat een foto die van dichtbij werd genomen door een passagier van een veerpont, ervoor heeft gezorgd dat een aan Twitter verbonden fotodienst in korte tijd volledig plat ging.

Die foto werd namelijk via TwitPic aan een Twitter-bericht gehangen. Het bericht werd vervolgens door iedereen die zich heeft geabonneerd op berichten van de fotograaf gezien en iedereen wilde die foto natuurlijk direct in het groot zien. En vervolgens weer aan anderen doorsturen, enzovoort. Dit leverde in korte tijd een soort sneeuwbaleffect op dat ervoor zorgde dat de servers van TwitPic plat gingen.

Veel kranten en websites in de Verenigde Staten berichtten dat dit toch wel weer een waanzinnig voorbeeld is van de betekenis van Twitter. Gelukkig zijn er ook nog mensen zoals columnist Charles Cooper van technologiewebsite C|NET, die iedereen tot kalmte maant. In mijn eigen woorden komt zijn redenering erop neer dat Twitter de toevallige technologie is die werd gebruikt voor het berichten over een opvallende gebeurtenis. Die passagier had die foto natuurlijk ook gewoon via zijn mobieltje naar iemand kunnen MMS’en, en dan was het balletje ook heus wel aan het rollen gegaan.

Daar ben ik het helemaal mee eens: het opkloppen van het belang van Twitter aan de hand van dit voorbeeld zegt meer over de hype die blijkbaar rond dit programma is ontstaan, dan over Twitter zelf. Cooper redeneert zelfs helemaal andersom: blijkbaar is Twitter zoiets vanzelfsprekends geworden dat het voor dit soort zaken wordt gebruikt. De opmerking dat ‘iedereen met een beetje verstand’ het nut van Twitter inziet, vergeef ik de columnist dan maar. Ik gebruik het namelijk niet en zie er ook niet zoveel nut in. Heb geen zin om het ‘gesnater’ van anderen te moeten bijhouden, ik hoor thuis al genoeg herrie. Als dat betekent dat aan de capaciteit van mijn denkvermogen getwijfeld moet worden, dan is dat maar zo!

Scroll Up

Pin It on Pinterest