Overgangsfase

1 min leestijd

Ik had de afgelopen weken wat meer tijd dan gewoonlijk om de vakbladen, kranten en opinietijdschriften te lezen en moest constateren dat we in uiterst roerige tijden leven. Niet zozeer de weer oplaaiende brandhaard in het Midden-Oosten, de opflikkerende democratische hoop in Joegoslavië, de vurige debatten in de Tweede Kamer over Eritrea en de alles behalve zinderende debatten tussen Bush en Gore, als wel de minstens zo roerige ontwikkelingen in ons veel kleinere grafische wereldje.

Het vervelende van deze ontwikkelingen is dat ze elkaar lijken tegen te spreken, met de digitale vermenigvuldigingstechnieken als toppunt van verwarring. Dat Heidelberg met NexPress en MAN Roland met Dicoweb de digitale markt opgaan is logisch, maar dat Xerox met digitale offsetpersen de grafische markt probeert te veroveren, lijkt de omgekeerde wereld. Riep die onderneming niet jarenlang dat hun digitale machines daarvoor juist heel geschikt waren? Xerox bevindt zich bovendien in financieel zwaar weer, hetzelfde geldt voor Xeikon. En hoe veelbelovend de persen van Indigo ook mogen zijn, het heeft voorlopig de hulp van HP nodig om persen en technologie aan de man te brengen.

Anderzijds komen steeds nieuwe digitale machines op de markt. De grafische industrie zit blijkbaar in een overgangsfase, alleen weet niemand hoe lang die duurt en waarnaar de overgang verloopt. Misschien is een recent artikel in De Volkskrant tekenend voor hetgeen ons te wachten staat. Nederland is volgens deze krant te klein voor het aantal opiniebladen en kranten in ons land en er staat ons een fusiegolf te wachten. Dat is volgens mij ook een kenmerk van een overgangsfase, die ook voor de grafische bedrijfstak geldt. Blikman & Sartorius is immers opgeslokt door Mahez, Grafi-Holland is in Engelse handen overgegaan en misschien ontkomen ook de grafische vakbladen niet aan deze trend. Binnenkort in dit grafisch theater: PrePers:, Weekblad Graficus, GrafiBuyer, PresPublish, of de absolute trendetter Comicus. Ons grafische wereldje zou er weer een stukje kleiner door worden, maar tevens overzichtelijker.

Scroll Up

Pin It on Pinterest