Parallelle koeien

1 min leestijd

Wielrenner trapt met pijn in de benen tegen de wind in. Vecht desondanks meer tegen zichzelf dan tegen de krachtig tegemoet stromende elementen. De opzet van het ritje is om te genieten van riet en water, warm beschenen door een herfstzon.

De wielrenner is echter verblind door gedachten die dwingender blijken dan de uitdagingen in de buitenwereld. Met de blik naar binnen gericht werkt hij zich langs rietkragen en stuwwallen. Rijdt verkeerd op terrein waar zijn dunne bandjes anders alle varianten automatisch weten te vinden.

De wielrenner ploetert verder, in gedachten allang onder de douche. Als riet en water achter hem liggen, rijdt de wielrenner langs een stel koeien die netjes parallel aan de sloot de tijd doorbrengen. Het tafereel is onontkoombaar. Zelfs een blinde kan het zien. Een mooie scène op een mooie dag, tijdens een mooi ritje. Toch wel…

Scroll Up

Pin It on Pinterest