Prins Wie?

Popartiest Prince is blijkbaar helemaal omgedraaid wat betreft het gebruik van internet om zijn business, het aan de man brengen van muziek, te bevorderen. Ooit was hij een zo groot fan van internet dat hij prijzen kreeg voor de manier waarop hij online muziek distribueerde, maar nu gaat hij een anti-piraterij-offensief op touw zetten dat de eerdere inspanningen van Metallica tot zielig girly-gedoe reduceert. Lees het artikel maar op technologiewebsite C|NET . Maar wat vooral grappig is, zijn de reacties die hier en daar onder het artikel opduiken. De strekking is zoiets als `Prins wie? Kom op man, je bent als artiest allang uitgerangeerd en nu probeer je op deze manier weer even lekker de aandacht op je te vestigen.` Heerlijk, deze relativering!

Scroll Up

Pin It on Pinterest