Retourtje Marterhaar

1 min leestijd

De maand juni is traditioneel een van de drukste van het jaar. Het was mede daarom alweer anderhalve week geleden dat ik de fiets van de haak had kunnen pakken, maar gisterenavond was het gelukkig zover. Een heerlijk tochtje door het gebied van de Wold Aa en de Hoogeveense vaart was het gevolg. Zelfs het feit dat er een beukende wind stond, kon mij niet deren.

Het moment van de dag was de passage van het bungalowpark Marterhaar, dat tot mijn stomme verbazing een eigen plaatsnaambord heeft gekregen. Of liever gezegd: een heleboel van die borden: voor iedere ingang prijkt namelijk een exemplaar. Mijn cynische inborst denkt dan meteen dat dit natuurlijk gedaan is om het gedogen van permanente bewoning om te zetten in een wettelijk toegestane vorm van verblijf. In een officieel dorp gelden de regels voor wonen in de natuur immers niet…

Op de terugweg stuitten fiets en voortstuwende menselijke kracht op een fraai vormenspel van graan, schaduw en warm avondlicht. Mooi eigenlijk hoe goed digitale media de sfeer van het moment soms weten vast te leggen.

Scroll Up

Pin It on Pinterest