RFID kankerverwekkend?

Een persbericht van het Amerikaanse bureau Associated Press heeft in de VS voor de nodige commotie gezorgd. Wat blijkt volgens dit persbureau: VeriChip, een fabrikant van RFID-implantaten, en toezichthouders van de Amerikaanse overheid hebben een mogelijk verband tussen RFID-implantaten bij knaagdieren én kanker over het hoofd gezien of expres links laten liggen.

Dit verhaal is wat mij betreft op drie manieren verontrustend. Ten eerste natuurlijk de claim dat deze implantaten kankerverwekkend kan zijn. Deze wordt gestaafd door een aantal onderzoeken die in laboratoria over de hele wereld werden uitgevoerd. De rode draad hierin is dat één tot soms zelfs meer dan tien procent van de onderzochte muizen met een implantaat kanker ontwikkelden. Vaak zeer dicht in de buurt van de onderhuidse RFID-chip. Met enige regelmaat bleken de kankercellen het implantaat volledig te hebben ingesloten. Ja, dan is de conclusie van veel wetenschappers dat de RFID-chip vrijwel zeker de oorzaak is, voor ons leken natuurlijk bijzonder helder!

De nuance in dit verhaal is dat het implantaten bij muizen betreft, een diersoort die blijkbaar een stuk makkelijk tumoren ontwikkelt dan mensen. Er zijn volgens VeriChip tienduizenden honden voorzien van hun RFID-implantaten en hierbij hebben zich geen gevallen van kanker voorgedaan. Toch plaatst het merendeel van de geïnterviewde wetenschappers vraagtekens bij het gebruik van implantaten op basis van de geciteerde onderzoeken. Ze bevelen meer onderzoek aan en dan het liefst bij grotere dieren zoals honden of apen. Arme beestjes, maar dat terzijde…

Een tweede reden tot verontrusting vormt het feit dat belanghebbende partijen wellicht bewust bewijsmateriaal tegen de RFID-chip hebben genegeerd. Enig indirect bewijs hiervoor wordt gevormd door het gedrag van Tommy Thompson, die tot januari 2005 leiding gaf aan het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid. Een van de taken van dit ministerie is het controleren van de Food en Drug Administration (FDA) , de Amerikaanse evenknie van onze Voedsel en Warenautoriteit, die op zijn beurt alles wat de gezondheid van mens en dier kan schaden moet controleren. Dus ook de RFID-implantaten van VeriChip. Thompson, in die periode een vurig pleitbezorger voor het gebruik van RFID-implantaten bij mensen voor medische doeleinden, ontkent ook maar iets te maken hebben gehad met het goedkeuren van deze implantaten. Misschien, maar het is wel erg toevallig dat Thompson twee weken na de goedkeuring van de chips wegging bij het ministerie en zijn loopbaan vervolgde bij VeriChip.

En dan tot slot wellicht het meest verontrustende in deze hele zaak: het is blijkbaar niet volledig onbespreekbaar dat de menselijke soort wordt geïmplanteerd met chips die allerlei informatie over ons bevatten. Ik moet er toch echt niet aan denken dat dit gemeengoed wordt. Ik hoor de verantwoordelijke minister al triomfantelijk oreren dat het paspoortprobleem nu toch echt tot het verleden behoort, want de RFID-chip die iedereen in de arm krijgt, bevat alle noodzakelijke gegevens. En nog veel meer, maar dat vertellen we lekker niet… Nee, ik moet er echt niet aan denken, en hoop dan ook dat Nederland het voorbeeld van de Amerikaanse staat Californië volgt: een totaal verbod op RFID-implantaten bij mensen. En dat is dan weer de staat waar de gouverneur in een film ooit de ultieme versmelting van technologie en menselijk weefsel vormde: grappig toch?

Scroll Up

Pin It on Pinterest