Twallingmutske

Van start!

Marktplaats weigert advertenties in het Fries omdat er niemand binnen deze handelswebsite de Friese taal eigen is en dus niet kan worden gecontroleerd of de advertenties aanstootgevend of illegaal materiaal bevatten, zo meldt emmerce.nl deze week. Dit standpunt is voor de belangenorganisatie Ried fan de Fryske Beweging aanleiding om ten strijde te trekken. Het Fries is een officiële taal en dus mogen advertenties worden aangeboden in het Fries, aldus het even korte als duidelijke standpunt.

Het antwoord van Marktplaats is iets langer, al laat het uiteindelijk ook niets aan duidelijk te wensen over: ‘De regel is dat advertenties slechts in het Nederlands of in het Engels mogen worden aangeboden. Marktplaats is niet van plan dit beleid aan te passen. Het is trouwens ook niet zo slim om iets in het Fries aan te beiden, want een advertentie in het Nederlands trekt veel meer potentiële klanten’, aldus Marktplaats.

De Friese Raad laat het hier niet bij zitten en wil in onderhandeling met marktplaats om plaatsing van Friestalige advertenties mogelijk te maken. Als dit niets oplevert, dreigen de belangenbehartigers van de Friese taal deze zaak aan te brengen bij het Europese Hof. Aangezien het Fries een officiële taal is, mag deze volgens het Handvest voor Minderheidstalen van het Europees verdrag van de Universele Rechten van de Mens niet gediscrimineerd worden. Als de Friezen en het management van Marktplaats de koppen dus tegen elkaar blijven slaan, kan dit dus nog een behoorlijk serieuze aangelegenheid worden.

De Fryske Beweging begrijpt het allemaal niet: ‘Meer advertenties is toch meer omzet. En bovendien, zo moeilijk is dat Fries toch helemaal niet?’. Nou, daar valt natuurlijk wel iets op af te dingen. Weet u wat er wordt aangeboden als iemand een ‘Zo goed als nieuwe twallingmutske’ op Marktplaats zet? Ook leuk: ‘Aangeboden, leag by de grun fretpoetsje in Victoriaanse stijl.’ Interessant voor avontuurlijk ingestelde mensen op het eiland Texel: ‘To Keep: donderdeldoekje uit WO II. Gebruik geheel op eigen risico.’ Ik weet sinds vanochtend wat hier te koop staat, maar dat heb ik dan ook te danken aan twee Friese collega’s 🙂

Scroll Up

Pin It on Pinterest