Tweestromenland

1 min leestijd

Rare jongens, die Friezen. De echte Friezen schijnen de neiging te hebben zich te willen afzonderen van de rest van Nederland. Praten een taal die niet de onze is. Geeft niets, we gunnen iedereen zijn uitzonderingspositie.

Niets aan de hand dus, ware het niet dat er echte Friezen blijken te zijn en een soort reserve-exemplaren. De nepfriezen praten geen Fries, maar een variant van het Drents. Dit Stellingwerfs heeft onder taalkundigen ook een bijzondere status. Het kan de echte Friezen niet vermurwen. Een Fries praat Fries. Einde discussie.

Voor een geïmporteerde Drent begint Friesland gewoon bij Friesland. Ouderwets meanderend trekt De Linde de grens tussen Overijssel en Friesland. Een provincie moet ergens zijn grenzen trekken en die liggen bij dit heerlijke riviertje. De echte Friezen trekken de grens iets hoger. De Tjonge, daar begint Friesland. Deze stroom is, hoe  symbolisch, een stuk rechtlijniger dan De Linde. Een tikkeltje breder ook. Belangrijker?

De twee grensrivieren van Friesland hebben een gezamenlijke bestemming. In het buurtschap Slijkenburg raken beide stromen elkaar bijna. Het is dat een dijk hun samenvloeien belemmert, anders zou het water van de echte en reservefriezen bij Slijkenburg zich voortzetten als één organisme. De dijk creëert hier een soort Tweestromenland. Een paar kilometer voeren Linde en Tjonge een paringsdans op die in Kuinre eindigt. Daar verbindt een kanaaltje beide grensrivieren. Twee rivieren, maar één lot. Einde discussie.

Scroll Up

Pin It on Pinterest