Verkeersdiploma

2 min leestijd

Het is ieder jaar weer een mooi gezicht om scholieren in fel gekleurde hesjes door de stad te zien fietsen om het praktische gedeelte van het Verkeersdiploma te behalen. Hun schichtige blikken laten het meestal in het midden of ze bijzonder gespitst zijn op het verkeer om hen heen, of de her en der in de stad verspreide controleurs op tijd te kunnen waarnemen. Het Verkeersdiploma hoort er gewoon bij en dat is met het drukker worden van het verkeer alleen maar belangrijker geworden!

Lastige verkeerssituaties zijn tegenwoordig niet de enige gevaren voor onze schooljeugd. Kinderen hebben al op vroege leeftijd de beschikking over een mobiele telefoon, computer met internet, enzovoort. Ze zijn er letterlijk mee opgegroeid en streven hun ouders niet zelden voorbij in handigheid met de (allang niet meer) nieuwe media. Ondanks hun behendigheid blijven het natuurlijk jonge mensen. Misschien minder naïef dan wij destijds op die leeftijd waren, maar desondanks toch best onervaren. Die onervarenheid met het ‘internetverkeer’ kan voor vervelende situaties leiden. De extreme gevallen verschijnen in de media, net zoals de ernstige verkeersongelukken dat doen. Ogenschijnlijk minder ernstige gevallen kunnen voor het betrokken kind echter al vervelend genoeg zijn.

Stichting Media Makkers en Stichting De Kinderconsument hebben daarom naar analogie van het Verkeersdiploma het Mediawijs Diploma ontwikkeld. De kinderen krijgen informatie over de manieren waarmee ze hun privacy online kunnen beschermen, cyberpesten en de vele verschijningsvormen van online (sluik)reclame. De stichtingen hopen hiermee jongeren bewuster te maken van de gevaren op de digitale snelweg. Het materiaal is voor scholen geheel gratis te downloaden. Een puntje van kritiek: de initiatiefnemers hebben het over ‘bewustwording al dan niet met behulp van de ouders’. Hiermee vliegen de stichtingen wat mij betreft gierend uit de bocht. Het kan toch niet zo zijn dat dit alleen  een onderwerp is voor de scholen. Ouders moeten hierin een net zo belangrijke rol spelen. Verschuilen achter gebrekkige kennis kan dan ook niet. Misschien moeten de digibete ouders gewoon meedoen met het behalen van het Mediawijs Diploma, dan kunnen ze hun kroost de digitale veiligheidsgordel aanbieden die het verdient!

Scroll Up

Pin It on Pinterest