You Got Mail

Veel e-mailprogramma’s hebben de mogelijkheid om een eigen geluidje te gebruiken voor de melding dat er nieuwe mail is binnengekomen. Zo gebruikte ik jaren geleden het programma Eudora om op mijn Macje mail te bestieren. Iedere keer dat er nieuwe mail binnenkwam, werd ik hiervan op de hoogte gesteld door een dame, die met zwoele stem ‘You got Mail’ riep. Onontkoombaar, zo’n lokroep!

Misschien dat gemeenten ook zo’n virtuele dame moeten installeren bij de personen die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van de mail die burgers hen sturen. Wat blijkt namelijk uit een onderzoek van Webdam, het onderzoeksbureau van Gemeenteweb? Een op de zes gemeenten reageert niet op e-mail van inwoners. Webdam stuurde in mei aan alle gemeenten een e-mail met een relatief eenvoudige vraag waarop snel antwoord mogelijk is. Bijna 56 procent van de gemeenten beantwoordde de vraag nog dezelfde dag. Bijna 17 procent kwam een dag later met antwoord. Bijna 16 procent van de gemeenten reageerde helemaal niet op de e-mail met een vraag over leerlingenvervoer in het basisonderwijs. De overige gemeenten beantwoordden de e-mail na twee tot acht dagen. Gemeenten in onze regio behoren volgens dit onderzoek allemaal tot de middenmoot. Zowel Meppel, Steenwijkerland, Staphorst, Westerveld als De Wolden reageerden de volgende dag, maar stuurden geen ontvangstbevestiging. Hiermee behaalden ze een score van 20. De resultaten per gemeenten zijn te vinden via deze link.

Scroll Up

Pin It on Pinterest